PHẦN BÀI NGHE PIMSLEUR

PHẦN BÀI NGHE – BÀI MỘT

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC CÁC BÀI HỌC VIDEO VỚI 30 VIDEO KHI ĐẶT MUA USB

A: Excuse me, Miss! Do you understand Vietnamese?
B: No, Sir. I don’t understand Vietnamese.
A: I understand a little English.
B: Are you Vietnamese?
A:Yes, Miss.

A: Xin lỗi chị. Chị có hiểu tiếng Việt không?
B: Không, thưa anh. Tôi không hiểu tiếng Việt.
A: Tôi hiểu một chút tiếng Anh.
B: Anh là người Việt Nam phải không?
A: Vâng, thưa chị.

PHẦN BÀI NGHE – BÀI HAI

A: Excuse me, Sir. Do you understand English?
B: A little.
A: Are you Vietnamese?
B: Yes. Do you understand Vietnamese, Miss?
A: No, I don’t. I don’t understand Vietnamese.

A: Xin lỗi anh. Anh có hiểu tiếng Anh không?
B: Một chút.
A: Anh có phải là người Việt Nam không?
B: Vâng. Chị có hiểu tiếng Việt không, thưa chị?
A: Không, tôi không hiểu tiếng Việt.

PHẦN BÀI NGHE – BÀI BA

A: Hello, Sir! How are you?
B: Fine. Thank you, Ma’am.
A: Oh, you understand English.
B: Yes, a little, not very well.
A: Are you Vietnamese?
B: Yes, I’m Vietnamese.
A: You understand English very well.
B: Thank you, Ma’am.

A: Xin chào anh. Anh có khỏe không?
B: Cảm ơn Bà, tôi khỏe.
A: Ồ, anh hiểu tiếng Anh.
B: Vâng, tôi hiểu một ít, không tốt lắm.
A: Anh là người Việt Nam phải không?
B: Vâng, tôi là người Việt Nam.
A: Anh hiểu tiếng Anh rất tốt.
B: Cảm ơn Bà.

PHẦN BÀI NGHE – BÀI BỐN

A: Excuse me, please. Are you American?
B: Yes, I’m American.
A: Do you understand Vietnamese?
A: No, I’m sorry. I don’t understand Vietnamese. Are you Vietnamese?
B: Yes, but I understand a little English.
A: You understand very well.
B. Thanks!

A: Xin lỗi, chị có phải là người Mỹ không?
B: Vâng, tôi là người Mỹ.
A: Chị có hiểu tiếng Việt không?
B: Không, rất tiếc. Tôi không hiểu tiếng Việt. Anh có phải là người Việt Nam không?
A: Vâng, tôi là người Việt Nam. Nhưng tôi hiểu một chút tiếng Anh.
B: Anh hiểu rất tốt.
A: Cảm ơn chị!

PHẦN TẬP ĐỌC PIMSLEUR


sach-bai-doc-1


sach-bai-doc-2

ĐĂNG KÝ MUA USB + SÁCH PIMSLEUR

arrow-down
Họ & tên
Số điện thoại
Địa chỉ đầy đủ
E-mail Nhập email chính xác - Ví dụ: BeNgocTu@gmail.com

Nội dung

  • Nếu mua sản phẩm vui lòng ghi: MUA SẢN PHẨM

Share Button